Stikloporas / Czym jest granulowane szkło piankowe?

Czym jest granulowane szkło piankowe?

Szkło piankowe (porowate, piankowe szkło) – to materiał nieorganiczny, wyprodukowany ze stłuczki szkła, posiada kształt niewielkich porowatych granulek. Jest wyjątkowym tym, że zwykłe, w gospodarce używane szkło przewraca się w doskonały materiał do izolacji termicznej, który posiada więcej niż jedną przewagę nad innymi materiałami izolacyjnymi. Szkło piankowe jest wytwarzane przez stopienie drobno mielonego szkła z dodatkiem domieszek pianotwórczych, zatem ogrzewa się w piecach o bardzo wysokiej temperaturze i jest przekształcone w szare granulki o różnej średnicy. Najważniejsze zalety szkła piankowego:

  • Niski współczynnik przewodzenia ciepła . Dzięki granulowanej budowie szkło piankowe zatrzymuje ciepło - wewnętrzne drobne pory w granulce zamykają powietrze. Dla tego współczynnik przewodzenia ciepła wynosi od 0,04 do 0,06 W/moC.
  • Trwałość. Granulki szkła piankowego wytrzymują kruszenie w ciśnieniu od 0,5 do 1,2 MPa. Ta właściwość nie zmienia się w trakcie całego okresu eksploatacji, a nawet przy pełnej absorpcji wody.
  • Odporność na ogień. Konstrukcje z szkła piankowego stają się odporniejsze na ogień. Głównym składnikiem chemicznym jest nadmuchane szkło krzemowe, które składa się z roztopionych najwyższych tlenków, które całkowicie nie wyparują i nie palą się. Tryb cieplny granulowanego szkła piankowego  - od -200oC do 500oC.
  • Odporność na wilgoć. Dzięki swojej wyjątkowej budowie szkło piankowe nawet całkowicie zanurzone do wody nie wchłania więcej niż 10 % wody, licząc od całkowitej objętości. Wynika to z powodu por szklanych granulki. Istotne jest, że absorpcja wody nie wzrasta z czasem i materiał zachowuje wszystkie początkowe właściwości termoizolacyjne i trwałość.
  • Trwałość chemiczna i biologiczna. Granulowane szkło piankowe jest materiałem całkowicie odpornym na działanie organicznych i nieorganicznych odczynników chemicznych ( z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego, które jest wykorzystywane do topienia szkła). Ponadto szkło piankowe jest odporne na działanie biologiczne, całkowicie nie gnije i nie pogarsza się, w nim rozmnażać się nie ma możliwości żaden ze znanych mikroorganizmów biologicznych.
  • Czystość. Ten materiał nieorganiczny jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska, ponieważ swoim składem to jest zwykłe szkło. Podczas eksploatacji przy działaniu zmian temperatury otoczenia lub wilgotności, nie wydzielają się żadne materiały chemiczne.
  • Wytrzymałość. Dzięki zamkniętych pustości w porach granulek szkła piankowego ten materiał może być eksploatowany prze nieograniczony czas. Badania budynków, budowanych 50 lat temu, potwierdzili, że szkło piankowe nie przepuszcza wilgoci i paru, doskonale zachowuje swoje pierwotne właściwości przez cały okres życia budynku.